Publications

INGER JOHANNE RASMUSSEN
Gjenfortelling / Retelling
2022
Catalogue
Gjenfortelling / Retelling
2006
Retelling
Old Patterns for a New World
2011 Seigensa Publishing, Japan

Vevboka
Inger Johanne Rasmussen
2001 Tell Forlag
Veving med fri mønstring
Inger Johanne Rasmussen
1998 Tell Forlag